Het Aarde Collectief zoekt een geschikte lokatie om te starten. Helpt u mee de aankoop mogelijk te maken en de aarde zich vrij van schuld te laten ontwikkelen?

Elk stukje aarde is in de huidige tijd eigendom van iemand. Een stukje juridisch eigendom wat staat voor een financiële waarde. Toen we dit westerse concept opdrongen aan de oude natuurvolken, begrepen ze er niets van. Hoe kunnen mensen de aarde waaruit we geboren zijn bezitten, wie is de eigenaar van moeder aarde? De aarde was ooit een rijk en divers eetbaar landschap waarvan alle levende wezens perfect konden leven.

Iedereen kan tegenwoordig zien dat het inzetten van de aarde als productie- en markt middel onze natuur geen goed doet en we voor grote uitdagingen staan; uitputting van energiebronnen, afvaloverschot, onbetaalbare woningprijzen en groeiende (sociale) armoede.

Om een gezonde aarde en samenleving te creëren is het nodig om op alle vlakken een nieuwe basis te scheppen. Liefde, vertrouwen en gelijkwaardige samenwerking tussen de aarde, de vrije mens en de lokale gemeenschap vormen hiervoor het fundament waarop wij willen bouwen.

Het Aarde Collectief gelooft dat elk levend wezen op aarde zijn eigen intrinsieke waarde heeft, wanneer wij deze kwaliteiten (her)ontdekken en inzetten voor het grotere geheel ontstaat er weer samenhang en gezondheid.

Tegenwoordig heeft land vaak de bestemming landbouw, wonen of natuur. Wij zien een toekomst waarin deze functies alle drie tegelijk tot hun recht komen. De (lokale) gemeenschap die op en van de grond leeft, neemt ook de verantwoordelijkheid voor het beheren, beschermen en verrijken van de natuurwaarden en de biodiversiteit.

Om de aarde te kunnen laten herstellen en duurzaam gezond te kunnen blijven (produceren) is het belangrijk dat de aarde vrij wordt gemaakt van financiële druk om te presteren.

Het Aarde Collectief zoekt in zuid west Drenthe een mooie locatie om deze doelstellingen waar te maken. Om Stichting Aarde Collectief deze locatie aan te kunnen laten kopen en de aarde schuldenvrij te maken is nog particuliere financiële ondersteuning nodig. Draagt u bij aan het ontwikkelen van een aarde- en menswaardige samenleving?