Het Aarde Collectief

Iedereen kan tegenwoordig zien dat het inzetten van de aarde als productie- en markt middel onze natuur geen goed doet en we voor grote uitdagingen staan; uitputting van energiebronnen, afvaloverschot, onbetaalbare woningprijzen en groeiende (sociale) armoede.

Om een gezonde aarde en samenleving te creëren is het nodig om op alle vlakken een nieuwe basis te scheppen. Liefde, vertrouwen en gelijkwaardige samenwerking tussen de aarde, de vrije mens en de lokale gemeenschap vormen hiervoor het fundament waarop wij willen bouwen.

Het Aarde Collectief gelooft dat elk levend wezen op aarde zijn eigen intrinsieke waarde heeft, wanneer wij deze kwaliteiten (her)ontdekken en inzetten voor het grotere geheel ontstaat er weer samenhang en gezondheid.

Tegenwoordig heeft land vaak de bestemming landbouw, wonen of natuur. Wij zien een toekomst waarin deze functies alle drie tegelijk tot hun recht komen. De (lokale) gemeenschap die op en van de grond leeft, neemt ook de verantwoordelijkheid voor het beheren, beschermen en verrijken van de natuurwaarden en de biodiversiteit.

groepsfoto