Uitgangspunten

Binnen de huidige invulling van onze samenleving is de verbinding met de natuurlijke cycli in de vergetelheid geraakt met alle gevolgen van dien; verarming van de aardbodem, overproductie, uitputting van energiebronnen, afvaloverschot, onbetaalbare woningprijzen en stijgende (sociale) armoede. Alles als gevolg van een samenleving waarin consumeren en individualisme de boventoon voert.

Om een nieuwe samenleving te creëren is het nodig om een nieuwe basis te scheppen. Liefde, vertrouwen en een gelijkwaardige samenwerking tussen de aarde, de vrije mens/ondernemer en de lokale gemeenschap / afnemers vormen de nieuwe basis van het Aarde Collectief.

Of dat nu onze gemeenschap en ondernemingen zijn, het contact met de lokale omgeving of het vormgeven van de natuur. Deze (maatschappelijke) transitie vergt een grote mate van zelfbewustzijn, reflectie vermogen en de bereidheid om te veranderen. We zullen al onze samenwerkingspartners uitnodigen bewegingen te maken naar een liefdevolle en eerlijke samenwerking gebaseerd op wat ieder kan en wenst in te brengen.

Om de Aarde duurzaam gezond en inzetbaar te houden voor mens en dier is het nodig dat zij weer van zichzelf wordt, de tijd krijgt te herstellen, bewust beheerd wordt en vrij is van (financiële) druk/lasten om te presteren; dit laatste noemen we ‘vrijkopen’.

 

Wij geloven dat alles wat leeft een unieke expressie is van de Bron waaruit we zijn ontstaan en zodoende dus ook onlosmakelijk verbonden zijn. Iedere unieke expressie heeft unieke kwaliteiten. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om deze unieke kwaliteiten bewust te worden en in te zetten in het grotere geheel. Zo heeft elk mens, elke plant boom en dier en ook elk stukje aarde zijn eigen functie en rol in het geheel. Stel je eens voor hoe de wereld eruit ziet wanneer dit volledig tot expressie komt!

waarom wildplukken