De nieuwe samenleving

Het Aarde Collectief is een broedplaats voor de nieuwe samenleving en - economie. Het Aarde Collectief ziet in dat hiervoor een volkomen nieuw fundament nodig is.

Van een prestatie- en geld gedreven samenleving naar een waarde gedreven samenleving, waarin de behoeftes en gezondheid van de Aarde, de individuele mens (ondernemer) en de lokale gemeenschap (afnemers) op elkaar zijn afgestemd, van een gelijke waarde zijn.

De Vrij Gelijk Samenleving is ontwikkeld door Damaris Mattijsen (Economy Transformers) en geeft een prachtig format en praktische handvatten die naadloos aansluit bij onze visie. Meerdere Deelgenoten volgden de opleiding ‘Eigentijds eigendom van Grond’ en ‘het Deelgenootschap’ bij www.economytransformers.nl

De Vrij-Gelijk-Samenleving

• Vrij zijn wij als mens/ ondernemer om onze ontwikkelingsimpuls/ scheppend vermogen vorm te geven, van nature hebben wij de credits dit te doen. Wij dragen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen, voelen en denken.
• Samen is de gemeenschap welke dit ondersteunt en mogelijk maakt, als klant, partner, financierder, gemeente.
• Gelijk is de aarde welke dit mogelijk maakt. Gelijk zijn ook de afspraken welke we maken binnen de onderlinge relaties om gelijkwaardige en eerlijke samenwerking tussen de aarde, de vrije mens/ondernemer en de gemeenschap/ klant borgen. We hebben een gemeenschappelijke intentie, Bron waar alle mensen gelijke toegang toe hebben.
• Binnen een vrij-gelijk-samenleving zijn de behoeftes van de individuele mens, de gemeenschap en de aarde op elkaar afgestemd.

De nieuwe economie

• Is nodig om tot een duurzame Vrij-Gelijk-Samenleving te komen.
• Binnen de nieuwe economie zijn de behoeftes van de individuele mens, de gemeenschap en de aarde op elkaar afgestemd, er is genoeg (niet teveel en niet te weinig).
• Eigendom van grond, arbeid (bedrijven) en kapitaal (scheppend vermogen) is omgezet in gebruikersrecht. Grond, arbeid en kapitaal zijn van zichzelf, niet langer verhandelbaar op de markt.
• Grond, arbeid en kapitaal zijn zoveel mogelijk uit het geldsysteem gehaald.

Deelgenootschap

Het Deelgenootschap is een nieuwetijdse ‘horizontale’ organisatievorm, welke een alternatief biedt naast de reguliere rechtsvormen zoals een stichting en coöperatie. Het deelgenootschap biedt praktische handvaten voor de inrichting van een duurzame samenlevingsvorm. Wil je meer lezen over het Deelgenootschap Aarde Collectief?
Klik dan hier.

Boek: Vrij, Gelijk & Samenleven

Damaris Matthijsen, Vrij Gelijk & SamenlevenDamaris Matthijsen (voorzitter van Stichting Aarde Collectief) reikt met dit boek nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor een vrij-gelijk-samenleving. Centraal daarin staat de transformatie van ons eigendomsbegrip en de zeggenschap over grond, arbeid en kapitaal. Niet de markt en staat zijn leidend, maar wij mensen onderling. Met het DeelGenootschap als samenwerkingsvorm kunnen we onze weg terugvinden naar liefde en vertrouwen, creativiteit en heelheid. En leren we weer van binnenuit zorg te dragen voor onszelf, elkaar en de Aarde.

Lees meer over de Boektour of bestel het boek.