Landbouw- en voedsel transitie

Het Aarde Collectief biedt op locatie en binnen begeleidingstrajecten praktische voorbeelden voor landbouwtechnieken waarbij voedselproductie hand in hand gaan met het herstel van de aarde. Aan gezonde voeding en verbetering van de aardbodem kan iedereen bijdragen; rond je eigen (rijtjes)huis net zo goed als binnen grootschalige voedselproductie.
En er is zoveel meer eetbaar dan er bij de groenteboer te koop is!

Uitgangswaardes

De bodem is de basis en krijgt de eerste prioriteit. Een gezonde bodem kan worden opgebouwd door te verbouwen zonder diepploegen/spitten, gebruik te maken van effectieve micro-organismen en de bodem te bedekken met specifieke gewassen of mulch.

Een grote mate aan biodiversiteit zorgt niet alleen voor een rijk gevarieerd dieet, maar ook voor een ecologisch systeem wat zichzelf aanvult, voedt en ondersteunt.

We gaan biologisch te werk. Er worden geen pesticide, kunstmest en GMO gebruikt. O.a. worden dieren ingezet om ziektes en plagen te bestrijden.

Herstellende Landbouw

Herstellende landbouw is toegepaste ecologie; de aarde herstellen door voedselproductie. Meerjarige agrarische ecosystemen bootsen natuurlijke ecosystemen na en laten overvloed ontstaan. Een voorbeeld is het creëren van een kruidenrijk graslandschap met voederheggen en boomgewassen in combinatie met het houden van vee, paarden of andere grazers. Een laagdrempelige stap met grote voordelen voor de bodemgezondheid, de kwaliteit van het geproduceerde voedsel, de levensomstandigheden voor dieren en de natuurlijke vormgeving van het landschap.

Herstelende landbouw - Regenerative agriculture

Agroforestry & Voedselbos

Agroforestry en voedselbossen zijn nieuwetijdse landbouwtechnieken: zelfvoorzienende systemen waarbij op 8 lagen geoogst kan worden. Door een combinatie van bomen-, struiken-, plant- en kruidenlagen aan te leggen wordt de productie per m2 enorm vergroot, vindt er meer CO2 absorptie plaats en stijgt het bodemleven en de biodiversiteit.
Binnen agroforestry wordt in rijen geteeld, zodat de oogst eenvoudig kan plaatsvinden bij grootschaligere productie. Van een voedselbos spreek je wanneer het wordt vormgegeven als een natuurlijk bos.
Randen bij uitstek zijn geschikt voor kruiden, knollen, wortels en eetbare paddenstoelen. In de plant, struik en kruinlagen kunnen enorm veel voedingsgewassen groeien. Van vruchten, noten en zaden tot ingrediënten voor soep en salade. Deze techniek is al toe te passen in je achtertuin!

Zelfoogsttuin, CSA (Community Supported Agriculture)

Een CSA is een tuin waarin groente verbouwd wordt voor en met de lokale omgeving. Binnen een CSA ben je als vaste afnemer van voedsel nauw betrokken bij het proces van planten tot oogsten. Je ziet waar en hoe je voedsel groeit, hebt een stem in wat er verbouwd wordt, werkt o.b.v. vrijwilligheid mee op het land en oogst zelf je voedsel. Een extra waarde naast gezonde voeding. Daarnaastwordt er transport en verpakkingsmateriaal bespaard.

De eetbare (sier)tuin

Als je een beetje tuin rond je huis hebt dan is de kans groot dat er al van alles groeit waar je van kunt eten zonder dat je dat zo bedoeld hebt. Wilde kruiden bevatten vaak een grote hoeveelheid nutriënten, dus met de juiste kennis kun je al wiedend je saladeschaal vullen. Daarnaast zijn er vele planten met grote sierwaarde die ook eetbaar zijn. Door dit aan te vullen met eventueel gewenste gewassen ontstaat er op een kleine oppervlakte zeer gezond, mooi en divers eetbaar groen!