Deelgenootschap

Schema Deelgenootschap

Het Deelgenootschap is een nieuwetijdse horizontale organisatievorm, waarbij alle deelnemers hun unieke ‘waarde’ toevoegen aan het geheel, als betrokken bewoner, ondernemer, vrijwilliger of klant. Allen verantwoordelijk voor eigen denken en handelen. De kernwaarden van een deelgenootschap zijn anders dan in de huidige juridische structuren ingebakken zijn: we maken de stap van een verdien model naar een deel model. Het Aarde Collectief heeft een Stichting en Coöperatie als brug naar de reguliere rechtsvormen, deze staan echter ten dienste van het Deelgenootschap. Het Deelgenootschap geeft vorm aan de (dagdagelijkse) gang van zaken en ontwikkelingen.

De kernwaardes van het project (de brongedachte) verbindt de Deelgenoten; bewoners in een binnenste kring, direct betrokken leden vanuit de lokale gemeenschap en vaste gebruikers van de plek in de kring daarbuiten. Verbinding met de gemeenschap is heel belangrijk binnen het Aarde Collectief. Wij werken voor en met de lokale bevolking en - ondernemers.

De bron van het Aarde collectief

Het Aarde Collectief is een broedplaats voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving en nieuwe economie.

Het Aarde Collectief ziet hiervoor als essentiële bouwsteen dat de Aarde weer van zichzelf wordt, bewust beheert en ontwikkeld door de (ondernemende)bewoners, in afstemming met de behoeftes van de (lokale)gemeenschap. De gezondheid en behoeftes van de Aarde, de (lokale)gemeenschap en de vrije mens/ondernemer zijn hierbij van een gelijke waarde. De brongedachte staat verder uitgewerkt in het projectplan.

Alle deelgenoten zijn op deze brongedachte aangehaakt en alles wat wij ondernemen toetsen wij aan deze bron.

Praktisch

Binnen deze organisatievorm her-verbind je je periodiek. Je toetst je persoonlijke ontwikkelingsbehoefte aan de bron en kiest bewust op welke wijze je deze wilt en kunt inbrengen.

Beslissingen worden genomen in de vorm van raadpleging. Wanneer je een impuls voelt toets je die in eerste instantie aan de bron. Daarna ga je mede deelgenoten en andere betrokkenen raadplegen. Iedereen heeft de gelegenheid zich te laten horen omtrent het idee. De impulsdrager maakt na raadpleging een bewuste keuze (binnen bepaalde financiële kaders).

Eigendom geven we een nieuwe status vanuit het besef dat de toekomstige generatie eigenaar is van onze nalatenschap. Eigenaarschap is nodig voor het voelen en nemen van verantwoordelijkheid. Om de duurzame doelstellingen van het Aarde Collectief te borgen ziet zij het essentieel dat de Aarde uit persoonlijk eigendom wordt gehaald en wordt ondergebracht in een Stichting welke borgt dat de Aarde nooit meer op de markt komt.

Wij hopen met ons project een (praktische) inspiratiebron te zijn voor mensen en ondernemers, waardoor ze energie en enthousiasme gaan voelen voor een meer duurzame manier van werken en leven. Wij geloven dat mensen gelukkiger en succesvoller zijn, wanneer ze in afstemming (leren) leven met hun omgeving.