Organisatie

Het Aarde Collectief streeft naar een nieuwe economie en gelijkwaardige samenlevingsvormen. Hierbij passen niet automatisch de reguliere organisatie/ rechtsvormen.

Het Aarde Collectief bouwt aan een brug tussen de bestaande en nieuwe organisatiestructuren om zo de waarde van beide in te zetten ten dienste van de duurzame doelstellingen.
Zo worden grond en panden ondergebracht in een Stichting met heldere doelstellingen i.p.v. in particulier eigendom. Zo worden de doelen van de Stichting in de dagelijkse praktijk vormgegeven door het Deelgenootschap, een horizontale organisatievorm.

Schema Organisatie & Rechtsvormen

Stichting Aarde Collectief

• Koopt en beheert formeel de Aarde en panden.
• Draagt percelen en panden over aan St Grond van Bestaan zodra deze schulden vrij zijn gekomen.
• Borgt de duurzame doelstellingen.
• Bekostigt duurzame investeringen.
• Ontvangt donaties en gaat leningen aan om het aan/vrijkopen van de Aarde en de duurzame doelstellingen mogelijk te maken.
• Bewaakt de financiële gezondheid van de Stichting.
• Heeft een onafhankelijk bestuur (op afstand) met aanvullende expertise.
• Faciliteert het Deelgenootschap door de Aarde, panden en duurzame investeringen ter beschikking te stellen en te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.

Deelgenootschap Aarde Collectief

Het Deelgenootschap verwezenlijkt de doelen van de Stichting in de dagelijkse praktijk. Het Deelgenootschap is een nieuwetijdse ‘horizontale’ organisatievorm. Het Deelgenootschap bestaat uit de bewoners en direct betrokken ondernemers, -lokale bevolking en -vrijwilligers. Hier kun je meer lezen over het Deelgenootschap.

Coöperatie Aarde Collectief

• Is de formele rechtsvorm waarin het Deelgenootschap is georganiseerd.
• Betaald Stichting Aarde Collectief een vergoeding voor gebruik van de Aarde en panden.
• Ontvangt een vergoeding van bewoners en ondernemers voor gebruik van de Aarde en panden.
• Het bestuur (op afstand) wordt gevormd door de ondernemende bewoners.

groenten pakket