Duurzame ontwikkeling

Het Aarde Collectief is een broedplaats voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving en nieuwe economie.

Het Aarde Collectief ziet hiervoor als essentiële bouwsteen dat de behoeftes en de gezondheid van de Aarde, de vrije mens/ ondernemer en de lokale gemeenschap/ afnemers van gelijke waarde zijn.

Het Aarde Collectief ziet hierbij de Aarde weer van zichzelf worden, vrij van financiële druk, bewust beheert en ontwikkeld door de (ondernemende) bewoners en de (lokale) gemeenschap. Van de winst die het Aarde Collectief maakt vloeit een deel terug naar soort gelijke projecten zodat deze stroom steeds groter wordt.

De deelgenoten/bewoners vormen samen de basis vanuit een leef/werk gemeenschap met ondernemingen op voornamelijk ecologisch, educatief en sociaal vlak. In een gelijkwaardige samenwerking met vrijwilligers en de lokale gemeenschap borgen zij de duurzame ontwikkeling van de grond en de panden.

Het land wordt vormgegeven als een rijk (bio) divers paradijs; vol fruitbomen, struiken en moestuinen, hakhout, poelen en waterwegen. Er komen ceremoniële ruimtes in de natuur voor persoonlijke ontwikkeling en een paddock paradijs voor paarden omheind met voederhagen voor een rijk gevarieerd en lokaal dieet.

Het Aarde Collectief streeft naar een lokale economie. We voorzien niet alleen onszelf van biologische groenten, zaden, paddenstoelen en fruit, maar bieden tevens de lokale gemeenschap de mogelijkheid om via (coöperatieve) abonnementen voedsel af te nemen en betrokkenheid te krijgen bij de keuze voor - en productie van het te verbouwen voedsel. Producten welke we zelf niet kunnen leveren kopen we zoveel mogelijk in van lokale producenten.

Kennis

Kennisdeling is één van de grote waarden die het Aarde Collectief zal produceren. We bieden cursussen en begeleiding bij het aanleggen van voedselbossen, eetbaar landschap en het verbouwen van voedsel rond je huis. Ecologisch advies, ontwerp en aanleg maar ook natuurlijke ambachten en persoonlijke ontwikkeling zijn deel van de rijkdom die het Aarde Collectief te delen heeft.

Jongeren krijgen een speciale plek.
Zij zijn de vormgevers van de toekomst. Veel jonge mensen lopen vast binnen onderwijs en sociale culturen onder de hoge druk te presteren. Wanneer zij (weer) leren vanuit verbinding met zichzelf, de aarde en hun omgeving te creëren bieden we samen de toekomst een gezond alternatief en kleurrijk perspectief.

Vanzelfsprekend gaan we zeer bewust om met grondstoffen, zo wordt energie natuurlijk opgewekt en zeer bewust gebruikt en afvalstoffen geminimaliseerd door met composteerbare of herbruikbare materialen te werken. Zo vormt het groenafval uit de moestuin waardevolle compost en de paardenmest een waardevolle bodem voor het kweken van paddestoelen.

Wil je meer informatie over de verschillende aspecten van het Aarde Collectief? Download dan hier ons projectplan.

bomen planten met jongeren en kinderen