Visie

Wanneer wij als mensen de natuurlijke cycli weer opnemen en verbinden met ons eigen levensritme vormen wij een natuurlijke oplossing voor vele hedendaagse problematiek. Deze keuzes zijn aan ons als mens, wij hebben het vermogen om onze interne en externe omgeving bewust vorm te geven. Een lokaal georganiseerde, natuurlijk ingerichte samenleving voorziet in de behoefte aan sociale cohesie en zingeving, produceert gezond voedsel, reduceert CO2 uitstoot en afval, helpt het bodemleven en de biodiversiteit te vergroten en ondersteunt hiermee een duurzaam gezonde samenleving en aarde. Wat we doen, doen we in verbinding met onszelf en met het grote geheel. We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen handelen, denken en voelen. We offeren ons zelf niet op voor het grote geheel, maar offeren het grote geheel ook niet op voor onze persoonlijke belangen. In plaats daarvan zoeken en vinden we oplossingen waarbij de gezondheid en behoeftes van de Aarde, de lokale gemeenschap en de mensen/ ondernemers betrokken bij het Aarde Collectief van gelijke waarde zijn.

Missie

Het creëren van een duurzaam gezonde, natuurlijke (leef)omgeving middels het afstemmen van de natuurlijke wetten en menselijke noden, vormgegeven binnen een samen-zelfvoorzienende (leef)gemeenschap, welke als een mycelium netwerk mag uitspreiden door de lokale gemeenschap en dientengevolge het lokale netwerk verbindt, ondersteund en voedt.

een mycelium netwerk dat uitspreid door de lokale gemeenschap