Aarde vrijkopen

Om de Aarde duurzaam gezond en inzetbaar te houden voor mens en dier is het nodig dat zij weer van zichzelf wordt, de tijd krijgt te herstellen, bewust beheerd wordt en vrij is van (financiële) druk/lasten om te presteren; dit laatste noemen we ‘vrijkopen’.

Om deze doelstellingen duurzaam te borgen is het belangrijk dat Aarde uit persoonlijk eigendom wordt gehaald, niet langer verhandelbaar is op de markt en zoveel mogelijk uit het geldsysteem wordt gehaald.

Binnen het Aarde Collectief streven we deze doelstellingen na, wanneer de grond is gekocht vloeit er van de winst die het Aarde Collectief maakt een deel terug naar soort gelijke projecten.

Helpt u mee de Aarde vrij te kopen?
Donatie en Lening

Damaris verteld waarom grond vrijgekocht dient te worden

Aarde Collectief & Grond van Bestaan

ANBI Algemeen nut beogende instellingenStichting Aarde Collectief werkt samen met ANBI Stichting Grond van Bestaan (SGvB) om dit doel te bereiken (www.grondvanbestaan.nl).

• SGvB biedt hun ANBI status beschikbaar voor geoormerkte schenkingen om aankoop en vrijkopen van grond fiscaal gunstig mogelijk te maken voor duurzame initiatieven.
• SGvB biedt een ‘kluis’ waarin de grond voor de eeuwigheid kan worden ondergebracht en alleen gebruikt kan worden voor duurzame doeleindes.
• SGvB biedt een ruime mate van professionele expertise om duurzaam beheer te ondersteunen.

Stichting Aarde Collectief zal de grond en panden aankopen m.b.v. schenk- en leengelden. Wanneer de grond en panden schuldenvrij zijn, worden zij duurzaam ondergebracht binnen Stichting Grond van Bestaan en kent Stichting Aarde Collectief het gebruikersrecht.