Vrij kopen van Aarde

Om hectares Aarde en de behorende panden aan/ vrij te kopen en te ontwikkelen is waarschijnlijk 1,5 miljoen aan externe financiering nodig.

Het Aarde Collectief ziet het als grote waarde dat de middelen vanuit vertrouwen en inhoudelijke motivatie door ‘de gemeenschap’ wordt samengebracht in plaats van gefinancierd door het bankwezen in ruil voor nieuw gecreëerd geld; rente.

Zie jij ook de waarde in duurzaam herstel en inzet van de Aarde ten bate van een gezonde lokale samenleving?

Er zijn 2 manieren om bij te dragen: Donatie of Lening

Schema Geldstromen

Lening

• Leningen zien wij als een groot geschenk welke veel waardeontwikkeling mogelijk maakt!
• Leningen zijn maatwerk, neem hiervoor persoonlijk contact met ons op.
• Leningen worden aangegaan met Stichting Aarde Collectief voor 5-30 jaar.

Rente in natura (bij voorkeur);
• Je geniet van verblijf, workshops of voedselpakketten.
• Op deze wijze kan maximaal worden ingezet op duurzame inrichting van de plek en het vrijkopen van de grond en de bijbehorende panden.

Maximale rentepercentage 2%

Donatie aan stichting Aarde Collectief

Voor het funtioneren van onze stichting, zijn donaties welkom via onze Bunq bank rekening:

Onze bank rekening: NL88BUNQ2096079047
BIC: BUNQNL2A
t.n.v. Stichting Aarde Collectief
o.v.v. Donatie

Donatie voor het vrij kopen van grond

Deze donaties zijn vrij van schenkingsbelasting en fiscaal aftrekbaar doordat ze via de ANBI stichting Grond van Bestaan lopen!

ANBI Algemeen nut beogende instellingen DONEER NU
LET OP; zet als omschrijving
"Aarde Collectief"

In welke mate kun jij deze ontwikkeling steunen?
Hoeveel m2 Aarde koopt jij vrij?
Enkele voorbeelden:
€        150,- = 10 m2
€     3.000,- = 200 m2
€   45.000,- = 3.000 m2
€ 300.000,- = 2 hectare
€ 500.000,- = ½ boerderij + 1 hectare
Indien gewenst:
• Ontvang je jaarlijks een uitnodiging voor ons oogstfeest om de plek te zien ontwikkelen en met elkaar te genieten van natuur, lekker eten, inspirerend gezelschap en mooie workshops.
• Onderzoeken we bij grotere donaties een passende vereffening in natura zoals verblijf, workshop of voedselpakketten.

Donaties kunnen gestort worden op rek nr
NL55TRIO 0390 4566 40
t.n.v. Stichting Grond van Bestaan
o.v.v. Aarde Collectief
RSIN: 856200700
Vestigingsplaats: Varik

• Deze schenkgelden zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI regeling), vrij van schenkbelasting en kunnen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan het aan/vrijkopen van grond (en bijbehorende panden).
• Indien Stichting Aarde Collectief de aankoop van grond niet gerealiseerd krijgt, zal de schenker gevraagd worden of deze zijn/haar investering terug wil of aan een ander initiatief met gelijksoortige doelstelling wil schenken.
• Meer informatie over de samenwerking met Stichting Grond van Bestaan is hier te vinden.